Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Cafe Viinikanat Oy/ Tixi Travel
Tikkuraitti 17
01300 Vantaa
Puh 010 3227 098, info@tixitravel.fi
Y-tunnus 1048003-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Risto Ojanen
Tikkuraitti 17
01300 Vantaa
Puh 010 3227 098, info@tixitravel.fi

3. Rekisterin nimi

Tixi Travel asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Tixi Travelin asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitamiseen ja laskuttamiseen ja asiakasyhteydenpitoon sekä markkinointiin ja mainontaan asiakkaan luvalla.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Syntymäaika niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (laiva- ja lentomatkat)
  • Syntymäpaikka niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (viisumi)
  • Sukupuoli
  • Passin numero ja voimassaolotiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan
  • Vakuutustiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan
  • Tiedot tilatuista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta


6. Asiakasrekisterin tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta kerätyt rekisterit.

7. Tietojen luovutus

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Tixi Travel/ Cafe Viinikanat Oy:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään suojaamisvelvoitteen mukaisesti. Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään. Tietoja käsittelevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot. Tietojen tarkistaminen, oikaisu tai poistaminen rekisteristä tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla info@tixitravel.fi.