HYVÄ TIETÄÄ

Tähän on koottu hyödyllistä tietoa matkustajalle.


 

Valmismatka ja luotettava matkanjärjestäjä

Tixi Travel kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin ja on näin vastuullinen sekä luotettava matkanjärjestäjä. Valmismatka on asiakkaalle turvallinen valinta, sillä asiakkaan oikeudet on turvattu matkanjärjestäjän asettamalla vakuudella. Vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle.

Valmismatka tarkoittaa pakettina ostettua matkailupalvelujen yhdistelmä. Valmismatka on esimerkiksi matkatoimiston myymä kuljetus ja hotelli, hotelli ja matkailupalvelu tai matkustajan toiveiden mukaan räätälöity matka.

Tixi Travel noudattaa matkailualan yleisiä asiakkaan eduksi asetettuja valmismatkaehtoja (YVE), joihin voi tutustua KKV:n sivustolla www.kkv.fi, Suomen matkatoimistoalan liiton sivustolta www.smal.fi tai matkanjärjestäjän omalla sivustolla www.tixitravel.fi.

Matkasopimus

Kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa Tixi Travelille varausmaksun eräpäivään mennessä, syntyy matkasopimus. Loppuerä maksetaan 30 pvää ennen matkan alkua. Pidätämme oikeuden siihen, että osassa Tixi Travelin matkoista voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, on Tixi Travelilla oikeus peruuttaa matkavaraus ja periä jäljempänä esitettyjen peruutusehtojen mukainen maksu.

Matkaliput

Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laiva- ja hotellitiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys matkanjärjestäjään (Tixi Travel).

Kun matka on kokonaisuudessaan maksettu, matkanjärjestäjä toimittaa matka-asiakirjat matkustajalle. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan pääsääntöisesti sähköpostitse.

Jos matka on maksettu alle 7vrk matkan alkamisesta, on hyvä varata mukaan matka-asiakirjojen lisäksi maksutosite matkalle lähdettäessä.

Passi

Matkustajan velvollisuus on huolehtia, että varatessaan matkan, hän antaa nimi- ja osoitetietonsa oikein. Lentoyhtiölle ilmoitettavan nimen tulee olla yhdenmukainen passissa olevien nimen kanssa jokaista merkkiä myöten (etunimi, sukunimi, yhdistelmä nimet). Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

Jos esimerkiksi lentolippuun tehdään muutos (nimi) lentolippujen kirjoituksen jälkeen, perivät lentoyhtiöt muutoksesta maksun, joka vaihtelee lentoyhtiöiden välillä. Varaamme oikeuden periä muutosmaksun asiakkaalta.

Matkustajat tarvitsevat kaikilla Tixi Travelin järjestämillä ulkomaanmatkoilla voimassa oleva ulkomaanpassi. Matkustaja hankkii itse passin omalla kustannuksellaan. On hyvä huomioida, että joihinkin valtioihin maahan tulo vaatimuksena on passin voimassa olo vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Matkustajan velvollisuus on huolehtia siitä, että passi on asianmukaisessa kunnossa ja voimassa matkan ajan sekä tarvittaessa matkan jälkeen. Matkanjärjestäjä (Tixi Travel) ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi.

Rokotukset

Matkustajan tulee huolehtia, että hänellä on voimassaolevat rokotukset. Lisätietoja voi kysyä terveyskeskuksista ja verkkosivuilta www.rokote.fi. Matkustaja vastaa itse näihin liittyvistä kustannuksista.

Matkustajan yleinen vastuu

Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laiva- ja hotellitiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys matkanjärjestäjään (Tixi Travel).

Kun matka on kokonaisuudessaan maksettu, matkanjärjestäjä toimittaa matka-asiakirjat matkustajalle. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Matkustajan tulee tarkastaa hyvissä ajoin, että matka-asiakirjat ovat saapuneet.

Matkustaja on velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen kulkuneuvon lähtöä meno-/ paluumatkalla sekä tarkistamaan matka-asiakirjat sekä aikataulut huolellisesti. Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Jos matkustaja myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksesta.

Matkavakuutus

Tixi Travelin matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Tixi Travel ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista.

Matkavakuutus on syytä ottaa jo varausvaiheessa, jolloin se turvaa mahdolliset yllättävät asiat jo ennen matkaa (esim. matkan estävä yllättävä sairastuminen). Matkavakuutuksen ehdot ja sisältö tulee tarkastaa huolellisesti, sillä nämä vaihtelevat vakuutusyhtiöiden välillä (peruutusturva, omavastuu, korvausmäärä, kattavuus mahdollisen läheisen sairastumisen vuoksi oman matkan estyessä, kattaako muut samasta perheestä matkustavat). Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta sekä tarkistamaan vakuutuksen kattavuuden huolellisesti.

Matkustajan on myös hyvä varata vakuutuksen tiedot mukaan, jos näitä tarvitaan matkan aikana.

Ryhmät ja ryhmän yhdyshenkilö

Ryhmänkerääjä/ matkavastaava on matkustajien yhdyshenkilö, jollei muuta ole erikseen sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkustajia sitovasti ja hänen tulee myös tiedottaa tästä ryhmän jäsenille. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.

Ryhmille on osittain omat maksu- ja peruutusehtonsa, jotka sovitaan tapauskohtaisesti.

Matkatavarat

Lentomatkoilla matkatavaroiden määrä on rajoitettu. Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran sallittu määrä vaihtelee lentoyhtiöittäin. Matkustamoon sallitaan pääsääntöisesti yksi käsimatkatavara. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/ lentoyhtiön määräämiä maksuja. On myös hyvä huomioida matkaa varatessa mahdolliset matkatavaroita koskevat lisämaksut.